USŁUGI TRANSPORTOWE
I SPEDYCYJNE

Firmę tworzą ludzie z pasją, zaangażowaniem
i odpowiedzialnością.

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Wolfino Logistics sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej 2/9, 42-506 Będzin, e-mail: rodo@wolfino.pl. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z kontaktem z Wolfino Logistics sp. z o. o., na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Pani/a dane mogą być udostępnione podmiotom zapewniającymi poprawne działanie poczty elektronicznej oraz obsługę informatyczną. Dane będą przetwarzane maksymalnie przez 3 lata po ostatnim kontakcie, jeżeli nie dojdzie do zrealizowania usługi. Ma Pan/i prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych na podstawie i zgodnie z art. 15-22 RODO, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (uodo.gov.pl). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania kontaktu.

Masz pytania? Zadzwoń +48 535 631 482

Wolfino Logistics sp. z o.o. - Zwykli ludzie, niezwykli spedytorzy - pasja, zaangażowanie, odpowiedzialność

Administrator danych

Wolfino Logistics sp. z o.o.
M. Konopnickiej 2/9, 42-506 Będzin
NIP: 6252484851
REGON: 523674601